Archiwum miesiąca: listopad 2020

Rozpoczęcie sezonu motocyklowego

Od momentu powstania do 2019 roku swój sezon motocyklowy Wspólnota Jazda Ducha rozpoczynała od Zlotu Gwiaździstego im. Ks. ułana Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Częstochowie. W roku 2020 z uwagi na odwołanie zlotu rozpoczęcie sezonu motocyklowego zostało przełożone do Gietrzwałdu. Rozpoczęcie sezonu motocyklowego jest ważną datą dla każdego motocyklisty. W tym dniu wraz z innymi kolegami prosimy o Opiekę Bożą.

Poniżej kilka fotek z udziału Jazdy Ducha w XV zlocie:

  • 1

Opłatek motocyklowy

Corocznie spotykamy się na Opłatku motocyklowym tym razem 18.12.2022 (trzecia niedziela grudnia). Zjeżdżamy się na godz. 11, aby w jak największym gronie podsumować rok aktywności i omówić plany na następny. O godz. 13 uczestniczymy w Eucharystii, a o 14. rozpoczyna się Spotkanie Opłatkowe, podczas którego dzielimy się Opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, zasiadamy do Agapy nawiązującej do Wieczerzy Wigilijnej oraz przybyłym Gościom przedstawiamy nasze plany.

Opłatek motocyklowy

Urodziny Jazdy Ducha

Urodziny

Od 2017 r. (pierwsze) obchodzimy w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego urodziny naszej Wspólnoty, której Patronem obraliśmy Ducha Świętego. W tym dniu zjeżdżamy się wszyscy, aby uczestniczyć w Eucharystii. Po Mszy Świętej ma miejsce krótkie spotkanie z Agapą. Szukając drogowskazów na naszej drodze, postanowiliśmy odwiedzać w tym dniu OO. Duchaczy (zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny), którzy pełnią posługę w Cielądzu. Dotychczas modliliśmy się w tamtejszej Świątyni w roku 2017, 2018, 2019 – w tym roku (2020) z powodu pandemii świętowaliśmy w Aninie.

Msza za Ojczyznę

Msze św. w intencji Ojczyzny

W każdą pierwszą niedzielę miesiąca uczestniczymy w Mszy w intencji Ojczyzny w kościele Matki Bożej Królowe Polski w Aninie. Z reguły jest to godzina 13:00. Udział oczywiście nie jest obowiązkowy jednak koledzy z Warszawy i okolic starają się uczestniczyć regularnie. Pozostali motocykliście należący do Wspólnoty uczestniczą duchowo.

Dokładny adres jest poniżej:

Parafia Matki Bożej Królowej Polski, ulica Rzeźbiarska 46, 04-620 Warszawa-Anin

Strona parafii

Matka Boska Latyczowska

REKOLEKCJE W DRODZE

Rekolekcje w drodze są to cykliczne spotkania formacyjne przeznaczone dla motocyklistów z Polskie i nie tylko. Są organizowane w Latyczowie na Ukrainie w miesiącach jesiennych, z reguły pod koniec sierpnia. Dodatkowo w czasie tych rekolekcji trasa jest tak pomyślana przez Organizatorów aby była to także wyprawa na Kresy Rzeczypospolitej w tym wizyta w m. Huta Pieniacka. Dokładna data jest podawana w kalendarzu Jazdy Ducha w pierwszym kwartale każdego nowo rozpoczętego roku. Pierwsze rekolekcje odbyły się z 2016 roku i do 2019 roku odbywały się cyklicznie w Latyczowie . w 2020 roku z powodu pandemii wirusa COVID-19 granica Polski z Ukrainą została zamknięta i rekolekcje w docelowym miejscu nie mogły się odbyć. Spotkanie rekolekcyjne zostało przeniesione na tren Polski (czasowo) do Stoczka Klasztornego i rekolekcje zostały w tej miejscowości przeprowadzone. Poniżej celem przybliżenia zakresu i tematyki rekolekcji zostały przedstawione pliki dźwiękowe wybranych lekcji przeprowadzonych w 2016 i 2017 rekolekcji.

Pliki dźwiękowe z rekolekcji 2016 roku z Latyczowa. Rekolekcje prowadził Ks. Adam Przywuski

Posłuchaj:

Pliki dźwiękowe z rekolekcji 2017 roku z Latyczowa. Rekolekcje prowadził Ks. Adam Przywuski

Posłuchaj:

Powstanie Wspólnoty

Wspólnota została zawiązana na przełomie kwietnia i czerwca 2016 r. przez motocyklistów związanych z Rajdem Katyńskim, którzy traktując wyjazdy i wyprawy motocyklowe poprzez Miejsca Pamięci Narodowej jako pielgrzymki, zdecydowali się podczas różnorodnych spotkań motocyklistów prowadzić działalność ewangelizacyjną. Kapelanem-Ojcem Duchowym Wspólnoty został, wcześniej kapelan Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, Ks. Marek Doszko. Po początkowych przymiarkach do funkcjonowania jako zarejestrowane stowarzyszenie, grupa zdecydowała się funkcjonować jako nieformalna Wspólnota, związana poprzez swojego kapelana z anińską parafią.

Logo Jazda Ducha

CELE WSPÓLNOTY

Celem Wspólnoty JAZDA DUCHA jest szerzenie kultury chrześcijańskiej i wartości chrześcijańskich, rozwoju świadomości chrześcijańskiej, narodowej i obywatelskiej, ekumenizmu, dziedzictwa historycznego i narodowego, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia i ratownictwa, inicjowanie, wspieranie, organizacja i promocja działalności religijnej, patriotycznej, wychowawczej, edukacyjnej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, dobroczynnej, na rzecz społeczności i środowisk o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w szczególności na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz środowisk chrześcijańskich na całym świecie. W szczególny sposób działalność Wspólnoty kierowana jest do środowisk motocyklowych.

Swoje cele planowaliśmy realizować poprzez:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju duchowego osobowego, w tym w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, motocyklistów należących do Wspólnoty
  2. Organizowanie pielgrzymek, rekolekcji, rajdów i innych imprez turystycznych, w szczególności motocyklowych;
  3. Udział w obchodach narodowych i religijnych,
  4. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski, a zwłaszcza o historii Kresów
  5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z jazdą motocyklem
  6. Organizowanie wolontariatu oraz form pomocy charytatywnej
  7. Organizowanie konferencji, przeglądów, projektów i kampanii, seminariów, różnorodnych szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć twórczych i wykładów, imprez kulturalnych i sportowych, konkursów
  8. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Wspólnoty lub realizującymi podobne cele

Naszą działalność finansujemy przede wszystkim ze środków własnych.

Jeźdźcy Ducha

Do Wspólnoty należą motocykliści wraz z Rodzinami z całej Polski. Obecnie tworzy ją kilkadziesiąt osób. Mamy również grono osób wspierających nasze działania.