Archiwum miesiąca: marzec 2024

Wielkanoc 2024

zmartwychwstanie

„Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować.
Alleluja!”
Radości, nawrócenia i wybierania dróg zgodnych z Wolą Zmartwychwstałego

życzy
JAZDA DUCHA