Archiwum kategorii: Rekolekcje Jazdy Ducha

Rekolekcje organizowane przez Jazdę Ducha.

V Rekolekcje motocyklowe w drodze.

W związku z pandemią i ograniczeniami z nią powiązanymi tegoroczne, piąte już „Rekolekcje motocyklowe w drodze” organizujemy w Bachledówce u Ojców Paulinów. Naszym rekolekcjonistą będzie kapelan JAZDY DUCHA Ks. Marek Doszko.
Wybór miejsca naszego pielgrzymowania rekolekcyjnego nie jest przypadkowy. Odwiedzamy miejsca w szczególny sposób związane z Czcigodnym Sługą Bożym Ks. Stefanem kardynałem Wyszyńskim, jednak serce wyrywa się również do Pani Latyczowskiej i Ojca Adama więc dodatkowo organizujemy wyjazd na Ukrainę.
Podczas rekolekcji pojedziemy nie tylko śladami Prymasa Tysiąclecia, ale także poprzez miejsca związane z Matką Bożą i Świętym Janem Pawłem II oraz nawiążemy do historii polskości Podhala.
Rekolekcje rozpoczynamy się w poniedziałek 23 sierpnia 2020 roku, ale do Bachledówki można przyjechać już dzień wcześniej – w niedzielę. Od 27 sierpnia planujemy wyjazd na Ukrainę do Latyczowa (o ile będzie możliwy przejazd i powrót przez granicę).


Pytania i zgłoszenia można kierować do Leszka Rysaka (leszek.rysak@jazdaducha.pl).
Szczegółowe informacje poniżej.


Zapraszamy, z Panem Bogiem,
JAZDA DUCHA  

PLAN REKOLEKCJI

23 sierpnia (poniedziałek)

Przyjazd do Bachledówki (najpóźniej na Apel Jasnogórski o godz. 21:00)

24 sierpnia (wtorek)

Zakopiańskie drogi Prymasa Tysiąclecia

Bachledówka – Zakopane – Bachledówka (~80 km)

25 sierpnia (środa)

Wielki Prymas i Wielki Papież

Bachledówka – Kalwaria Zebrzydowska – Wadowice – Siwcówka – Bachledówka (~250 km)

26 sierpnia (czwartek)

Śladami Wielkiej Historii: Konfederacja Barska, „Ogień” i Millenium

Bachledówka – Niedzica – Turbacz – Ludźmierz – Bachledówka (~180 km)

27 sierpnia (piątek)

Do Maryi Panny z Góry Karmel

Bachledówka – Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej w Czernej (~150 km) …

…i rozjeżdżamy się do domów (lub jedziemy dalej!).

Wyjazd na Ukrainę

  • 28 sierpnia (sobota) Lwów spotykamy się na  granicy około godz. 15:30.
  • 29 sierpnia (niedziela) zwiedzanie Lwowa – Huta Pieniacka – Złoczów
  • 30 sierpnia (poniedziałek) Złoczów – Kamieniec Podolski – Chocim – Okopy św. Trójcy – Jazłowiec
  • 31 sierpnia (wtorek) Jazłowiec – Latyczów
  • 01 września (środa) Latyczów – Berdyczów – Winnica – Latyczów
  • 02 września (czwartek) Latyczów – Bar – Latyczów
  • 03 września (piątek) Latyczów – Szarogród -Latyczów
  • 04 września (sobota) Latyczów – Brody – Lwów
  • 05 września (niedziela) Lwów – powrót do domów.

UWAGI ORGANIZACYJNE:

1. Zgłoszenia listem elektronicznym (leszek.rysak@jazdaducha.pl) lub sms-em (+48 602 1537 08). Zgłaszając uczestnictwo proszę podać:

a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rekolekcji;

b. telefon kontaktowy.

2. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwona flagą.

3. Pamiętajmy o zabraniu ze sobą Różańca i Brewiarza.

4. Mieszkamy i stołujemy się w Klasztorze OO. Paulinów na Bachledówce.

5. Koszt pobytu (wkrótce).

6. Wyżywienie i koszty noclegów na trasie dojazdu na Rekolekcje i podczas powrotu są w gestii uczestników.

7. Rekolekcje nie są usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223,poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

8. Każdy uczestnik Rekolekcji jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.

9. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych o Rekolekcjach.

10. Szczegółowy program Rekolekcji może ulec drobnym modyfikacjom.

Rekolekcje formacyjne Mogilno 2021

Jak co roku zapraszamy na rekolekcje formacyjne do Mogilna. Cały czas uczymy się życia wspólnotowego, a działalność ewangelizacyjną prowadzimy przede wszystkim poprzez formację nas samych i poprzez dawanie świadectwa. Kilku z nas jest przygotowanych do pełnienia służby liturgicznej ministranckiej i lektorskiej a nawet od bieżącego roku jest wśród nas Szafarz. Większość angażuje się w działania w swoich parafiach jednak potrzeba bycia razem zwłaszcza na wspólnych rekolekcjach to niezbędny punkt bycia we wspólnocie. Rekolekcje formacyjne odbędą się w Klasztorze w Mogilnie po raz piąty. W Klasztorze w Mogilnie (2017, 2018, 2019), formację duchową prowadził O. Krzysztof Lewandowski, przygotowanie do służby liturgicznej prowadził O. Grzegorz Sucheński OMF Cap. W 2020 r. rekolekcje nie odbyły się w przewidywanym terminie, zostały połączone z rekolekcjami „W Drodze” i przesunięte na sierpień. W tym roku spotykamy się także z pewnym opóźnieniem (plany uległy zmianie głównie z powodu obostrzeń wyjazdowych w maju). Miejscem rekolekcji jest Klasztor Braci Mniejszych Kapucynów w Mogilnie. http://www.klasztor.mogilno.com.pl/

Do Wspólnoty należą motocykliści wraz z Rodzinami z całej Polski. Obecnie tworzy ją kilkadziesiąt osób. Mamy również grono osób wspierających nasze działania. Na rekolekcje może przyjechać każdy któremu wartości chrześcijańskie są bliskie. W szczególny sposób działalność Wspólnoty kierowana jest do środowisk motocyklowych. W czasie rekolekcji na każdy dzień mamy bogaty program min. jeździmy zwiedzając bliższą i dalszą Okolicę. ZAPRASZAMY !!!

Matka Boska Latyczowska

REKOLEKCJE W DRODZE

Rekolekcje w drodze są to cykliczne spotkania formacyjne przeznaczone dla motocyklistów z Polskie i nie tylko. Są organizowane w Latyczowie na Ukrainie w miesiącach jesiennych, z reguły pod koniec sierpnia. Dodatkowo w czasie tych rekolekcji trasa jest tak pomyślana przez Organizatorów aby była to także wyprawa na Kresy Rzeczypospolitej w tym wizyta w m. Huta Pieniacka. Dokładna data jest podawana w kalendarzu Jazdy Ducha w pierwszym kwartale każdego nowo rozpoczętego roku. Pierwsze rekolekcje odbyły się z 2016 roku i do 2019 roku odbywały się cyklicznie w Latyczowie . w 2020 roku z powodu pandemii wirusa COVID-19 granica Polski z Ukrainą została zamknięta i rekolekcje w docelowym miejscu nie mogły się odbyć. Spotkanie rekolekcyjne zostało przeniesione na tren Polski (czasowo) do Stoczka Klasztornego i rekolekcje zostały w tej miejscowości przeprowadzone. Poniżej celem przybliżenia zakresu i tematyki rekolekcji zostały przedstawione pliki dźwiękowe wybranych lekcji przeprowadzonych w 2016 i 2017 rekolekcji.

Pliki dźwiękowe z rekolekcji 2016 roku z Latyczowa. Rekolekcje prowadził Ks. Adam Przywuski

Posłuchaj:

Pliki dźwiękowe z rekolekcji 2017 roku z Latyczowa. Rekolekcje prowadził Ks. Adam Przywuski

Posłuchaj: