XII Rajd Motocyklowy Śladami Obławy Augustowskiej – Mikaszówka-Augustów-Suwałki-Giby-Sejny

Zapraszamy na Rajd Motocyklowy 8 – 14 lipca 2023. Rajd rozpocznie się w Mikaszówce. Komandorem Rajdu jest Leszek Rysak – POLSKA

PROGRAM:

SOBOTA 8 LIPCA2023 r.

w godz. 15:00-16:30 – przyjazd do Mikaszówki;

godz. 17:00 – Msza Św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 20:30 – koncert „LIPCOWI”, Błonia nad Netąw Augustowie (ul. Rybacka 18A, 16-300 Augustów), po koncercie powrót do Mikaszówki;

po powrocie – Apel Jasnogórski w kościele pw. Św.Marii Magdaleny w Mikaszówce

NIEDZIELA 9 LIPCA 2023 r.

godz. 9:00 – Msza Św.;

godz. 11:00 – objazd poprzez miejsca związane z Obławą Augustowską („miejsce Tymczasowego Obozu Ofiar Obławy Augustowskiej”, Giby, Sejny, Suwałki i in.);

godz. 21:00 – Apel Jasnogórski w kościele pw. Św.Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 21:30 – ognisko tematyczne poświęcone Obławie Augustowskiej.

PONIEDZIAŁEK 10 LIPCA 2023 r.

godz. 10:00 – objazd poprzez miejsca związane zObławą Augustowską (Lipsk, Krasnybór, Sztabin i in.);

godz. 17:00 – Msza Św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 21:00 – Apel Jasnogórski w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 21:30 – ognisko.

WTOREK 11 LIPCA2023 r.

godz. 9:00 – wyjazd na spływ kajakowy po Czarnej Hańczy i Kanale Augustowskim;

godz. 17:00 – Msza Św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 20:00 – Apel Jasnogórski połączony z IV Apelem Pamięci upamiętniającym Parafian z Mikaszówki zamordowanych w Obławie Augustowskiej, po Apelu spotkanie z Rodzinami Zamordowanych.

ŚRODA 12 LIPCA 2023 r.

godz. 10:00 – objazd poprzez miejsca związane z Obławą Augustowską;

od godz. 16:00 – udział w uroczystościach 77rocznicy Obławy Augustowskiej w Augustowie (zaczynają się odsłonięciem Muru Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej w Domu Turka – ul. 3 Maja 16, 16-300Augustów);

godz. 18:00 – uroczysta Msza Św. w intencji Zamordowanych i Ich Rodzin w augustowskiej Bazylice p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa (ul. Księdza Skorupki 6, 16-303 Augustów);

     po Mszy Św. VII Publiczne Odczytywanie Nazwisk Ofiar Obławy Augustowskiej;

godz. 21:00 – Apel Jasnogórski w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce.

CZWARTEK 13 LIPCA 2023 r.

godz. 10:00 – objazd poprzez miejsca związane z Obławą Augustowską;

godz. 17:00 – Msza Św. w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 21:00 – Apel Jasnogórski w kościele pw. Św. Marii Magdaleny w Mikaszówce;

godz. 21:30 – ognisko podsumowujące Rajd.

PIĄTEK 14 LIPCA 2023 r.

godz. 9:00 – Msza Św.;

godz. 11:00 – zakończenie Rajdu, wyjazd powrotny do domów.

INFORMACJEORGANIZACYJNE:

1. Zgłoszenia u Komandora Rajdu sms-em (+48602153708). Zgłoszenia na spływ do 8.07.2023.

Zgłaszając uczestnictwo proszę podać:

a. imiona i nazwiska zgłaszanych uczestników Rajdu;

b. telefon kontaktowy.

2. Nocujemy w Mikaszówce (Kościół pw. Św. MariiMagdaleny,16-326 Mikaszówka, GPS: 53.890705, 23.396215), należy mieć swój śpiwór.

3. Przyjeżdżamy na motocyklach udekorowanych biało-czerwoną flagą.

4. Organizatorzy zapewniają wrzątek i „coś” dopieczenia na ognisko. Pozostałe wyżywienie w czasie Rajdu jest w gestii uczestników (proponujemy wspólne przygotowanie śniadań i kolacji na zasadzie „zrzutki produktów”).

5. Organizacja XII Rajdu Motocyklowego Śladami Obławy Augustowskiej nie jest usługą turystyczną w rozumieniu Ustawy „O usługach turystycznych”, Dz. U. Nr 223, poz. 2268 z dnia 29 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami.

6. Każdy uczestnik Rajdu jedzie na własną odpowiedzialność i odpowiada za siebie zgodnie z obowiązującymi odpowiednimi przepisami prawa, w tym prawa o ruchu drogowym.

7. Koszty upamiętnień oraz noclegu pokrywamy na zasadzie „koszyczka/kasku” w czasie Rajdu. Koszt spływu kajakowego 50,- PLN/os.

8. Zgłoszenie uczestnictwa jest jednocześnie akceptacją przedstawionych informacji organizacyjnych o XII Rajdzie Motocyklowym Śladami Obławy Augustowskiej.