Archiwum kategorii: Wspólnota Jazda Ducha

Powstanie Jazdy Ducha, cel działania oraz bieżąca działalność organizacyjna.

Wielkanoc 2021

Przeżyć święta wielkanocne – to ujrzeć i uwierzyć! Nie wystarczy tylko stanąć przy pustym grobie Jezusa.

Życzymy, abyśmy przybywali do grobu Jezusa z miłością, entuzjazmem i zapałem, a nie tylko z obowiązku czy tradycji. Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym przywraca nam nadzieję i radość życia nie tylko w dni świąteczne, ale i w każdy zwykły dzień. I niech nasza wiara będzie wiarą radosną i to pomimo trudów i cierpień, których życie nam nie szczędzi. Niech Chrystus Zmartwychwstały czyni nas ludźmi wiernymi Bogu, niech wnosi szczęście do każdego domu i każdego serca. Niech sprawi, by w naszym życiu zwyciężały zawsze miłość, wiara, nadzieja i radość.

Błogosławionych Świąt Wielkiej Nocy! JAZDA DUCHA

  • Grób

Opłatek motocyklowy

Corocznie spotykamy się na Opłatku motocyklowym w pierwszą niedzielę grudnia. Zjeżdżamy się na godz. 11, aby w jak największym gronie podsumować rok aktywności i omówić plany na następny. O godz. 13 uczestniczymy w Eucharystii, a o 14. rozpoczyna się Spotkanie Opłatkowe, podczas którego dzielimy się Opłatkiem, składamy sobie życzenia, śpiewamy kolędy, zasiadamy do Agapy nawiązującej do Wieczerzy Wigilijnej oraz przybyłym Gościom przedstawiamy nasze plany.

Opłatek motocyklowy

Urodziny Jazdy Ducha

Urodziny

Od 2017 r. (pierwsze) obchodzimy w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego urodziny naszej Wspólnoty, której Patronem obraliśmy Ducha Świętego. W tym dniu zjeżdżamy się wszyscy, aby uczestniczyć w Eucharystii. Po Mszy Świętej ma miejsce krótkie spotkanie z Agapą. Szukając drogowskazów na naszej drodze, postanowiliśmy odwiedzać w tym dniu OO. Duchaczy (zgromadzenie Ducha Świętego pod opieką Niepokalanego Serca Maryi Panny), którzy pełnią posługę w Cielądzu. Dotychczas modliliśmy się w tamtejszej Świątyni w roku 2017, 2018, 2019 – w tym roku (2020) z powodu pandemii świętowaliśmy w Aninie.

Powstanie Wspólnoty

Wspólnota została zawiązana na przełomie kwietnia i czerwca 2016 r. przez motocyklistów związanych z Rajdem Katyńskim, którzy traktując wyjazdy i wyprawy motocyklowe poprzez Miejsca Pamięci Narodowej jako pielgrzymki, zdecydowali się podczas różnorodnych spotkań motocyklistów prowadzić działalność ewangelizacyjną. Kapelanem-Ojcem Duchowym Wspólnoty został, wcześniej kapelan Stowarzyszenia Międzynarodowy Motocyklowy Rajd Katyński, proboszcz parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Aninie, Ks. Marek Doszko. Po początkowych przymiarkach do funkcjonowania jako zarejestrowane stowarzyszenie, grupa zdecydowała się funkcjonować jako nieformalna Wspólnota, związana poprzez swojego kapelana z anińską parafią.

Logo Jazda Ducha

CELE WSPÓLNOTY

Celem Wspólnoty JAZDA DUCHA jest szerzenie kultury chrześcijańskiej i wartości chrześcijańskich, rozwoju świadomości chrześcijańskiej, narodowej i obywatelskiej, ekumenizmu, dziedzictwa historycznego i narodowego, turystyki i krajoznawstwa, kultury fizycznej i sportu, działalności charytatywnej, ochrony zdrowia i ratownictwa, inicjowanie, wspieranie, organizacja i promocja działalności religijnej, patriotycznej, wychowawczej, edukacyjnej, naukowej, oświatowej, kulturalnej, dobroczynnej, na rzecz społeczności i środowisk o zasięgu lokalnym, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym, w szczególności na rzecz Polonii i Polaków za granicą oraz środowisk chrześcijańskich na całym świecie. W szczególny sposób działalność Wspólnoty kierowana jest do środowisk motocyklowych.

Swoje cele planowaliśmy realizować poprzez:

  1. Tworzenie warunków do rozwoju duchowego osobowego, w tym w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego, motocyklistów należących do Wspólnoty
  2. Organizowanie pielgrzymek, rekolekcji, rajdów i innych imprez turystycznych, w szczególności motocyklowych;
  3. Udział w obchodach narodowych i religijnych,
  4. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski, a zwłaszcza o historii Kresów
  5. Upowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z jazdą motocyklem
  6. Organizowanie wolontariatu oraz form pomocy charytatywnej
  7. Organizowanie konferencji, przeglądów, projektów i kampanii, seminariów, różnorodnych szkoleń, kursów, warsztatów, zajęć twórczych i wykładów, imprez kulturalnych i sportowych, konkursów
  8. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Wspólnoty lub realizującymi podobne cele

Naszą działalność finansujemy przede wszystkim ze środków własnych.

Jeźdźcy Ducha

Do Wspólnoty należą motocykliści wraz z Rodzinami z całej Polski. Obecnie tworzy ją kilkadziesiąt osób. Mamy również grono osób wspierających nasze działania.