JAZDA DUCHA

Duchu Święty, proszę Cię
O dar mądrości do lepszego poznania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych,
O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej,
O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary,
O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował,
O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać,
O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże obraża.
Amen.

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO

Aktualności

Niech cię Pan błogosławi i strzeże.Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą,niech cię obdarzy swą łaską.Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem.LB 6,22-27

71. Rocznica Śmierci Rtm. Witolda Pileckiego. 25 maja 21.30-22.30 Muzeum przy Rakowieckiej

Jak się modlić (słów kilka Adam Szustak OP)


II Rajd Motocyklowy Śladami Ojca Bernarda z Wąbrzeźna

ZAPRASZAMY NA RAJD MOTOCYKLOWY. JAZDA DUCHA

termin: 31.05 - 02.06.2019


I Rajd Motocyklowy Szlakiem Tajnej Organizacji Wojskowej "GRYF POMORSKI"

ZAPRASZAMY NA RAJD MOTOCYKLOWY. JAZDA DUCHA

termin: 14.06 - 16.06.2019

REKOLEKCJE W DRODZE

ZAPRASZAMY NA REKOLEKCJE W DRODZE

Ukraina, Latyczów termin: 24.08 - 31.08.2019

Dokładny plan w kalendarzu.


Rekolekcje poprowadzi Ks. Adam Przywuski
POSŁUCHAJ rekolekcji z 2016 roku

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

Rekolekcje poprowadził Ks. Adam Przywuski
POSŁUCHAJ rekolekcji z 2017 roku

Lekcja 1

Lekcja 2

Lekcja 3

XV ZLOT GWIAŹDZISTY IM. KS. UŁANA ZDZISŁAWA JASTRZĘBIEC PESZKOWSKIEGO

SŁUŻBA LITURGICZNA

*************************

II Motocyklowe Rekolekcje Formacyjne w Mogilnie. Mogilno 2018

Odbyły się 29 kwietnia - 3 maja 2018 r.
Zdjęcia na facebooku

BOŻY WSTĘP O. Krzysztofa. Posłuchaj...

*************************